Bello.az

YUYUCU VASİTƏLƏR

     
BELLO OKSİ
(500qr)

 BELLO OKSİ
(500qr)

 BELLO YUYUCU TOZLARI
(440qr, 880qr, 1.2kq, 2.7kq, 4.5kq)
 Parçalar üçün ləkəçıxarıcı   Parçalar üçün ləkəçıxarıcı ağardıcı  Paltar yuyucu toz
     

 BELLO Soft (1lt)  BELLO Soft (1lt)  BELLO Soft (1lt)
Yumşaldıcı yasəmən ətri  Yumşaldıcı dəniz təravəti Yumşaldıcı sensitiv
 

   
 
 BELLO TABLET (180qr) BELLO WHITE LEMON (1L)  
Ərpə qarşı ən güclü vasitə. Parçaların 
rənglərini qoruyur
Limon ətirli duru ağardıcı maye  

Toz və ləkəçıxardıcı vasitə.
Toz ləkələri ilk dəfədən təmizləyir. Sərt və qurumuş ləkələri mükəmməl şəkildə aradan qaldırır və rənglərin parlaqlığını təmi edir. Bello Oxi effect iki çeşiddə satışa təqdim olunur. Bello Oxi effekt ləkəçıxardıcı və Bello Oxi effekt ləkəçıxardıcı+ağardıcı

Patar yumşaldıcı vasitə
Bello Soft yumşaldıcı vasitə paltarınızahoparaqonlara ipək yumşaqlığı bəxş edir, rənglərini daha parlaq edir və onları ilk günki kimi yeni saxlayır. Bütün növ parçalar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bello Soft dəniz təravəti, yasəmən ətri və sensitive çeşidləri ilə satışa təqdim olunur.

Bello automat
Bello automat müxtəlif tipli paltar yuyan maşınlar üçün sintetik yuyucu tozdur. Bello soyuq suda da effektivdir. Ərp və əhəng qatının yaranmasının qarşısını almağa kömək edir. Daha yaxşı yuyulması üçün 200ml/ 130qr miqdarda istifadə olunmağı tövsiyyə olunur.