Bello 
Maye Sabun

Tərkibində qliserin olan Bello maye sabunu sizin dərinizin qayğısına qalar, ona yumşaqlıq və təravət bəxş edər.